Zgłoszenie działania niepożądanego

 

Zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)  Art. 2. pkt. 3

 

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego  jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

 

W oparciu o aktualne uregulowania prawne i zalecenia dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii  podmiot odpowiedzialny, który uzyskał pozwolenie na wprowadzenie danego produktu leczniczego do obrotu obowiązany jest m.in. do prowadzenia rejestrów działań niepożądanych, zgłaszanych przez osoby wykonujące zawód medyczny, pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych.

 

 

 

Pl1 En1