Oferta Handlowa

 

  ul. A i F Radziwiłłów 9
  05-850 Ożarów Mazowiecki

Informacja w sprawie oferty handlowej:


  tel. (+4822) 679-51-35
  fax: (+4822) 678-92-87

ZAMÓWIENIA:


tel.(+4822) 424-62-08
fax:(+4822) 679-31-00

 

 

Numer rejestru: KRS 50025 Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał akcyjny: 4 609 800,00 zł opłacony w całości

NIP: 525-20-55-150

Pl1 En1