VIPHARM S.A. realizuje projekty badawcze korzystając z krajowych i unijnych programów pomocowych.
 

Aktualnie realizowane są następujące projekty badawcze w ramach programów:

 

 

 

1.2: Sektorowe programy B+R” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Tytuł projektu „ Opracowanie Innowacyjnej technologii wytwarzania produktu leczniczego o działaniu immunomodulującym i neuroprotekcyjnym”

 

Projekt dotyczy  opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania produktu leczniczego stosowanego w  leczeniu stwardnienia rozsianego oraz wdrożenie go do produkcji.  

 

Wartość projektu: 4 460 829,27 PLN

Wartość dofinansowania:  2 606 966,99 PLN

Okres realizacji projektu : 2017.10.01 – 2022.09.30

 

 

 

1.2: „ Sektorowe programy B+R” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (INNOMED 2)

 

 

 

Tytuł projektu „ Opracowanie Innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwnowotworowego produktu leczniczego inhibitora różnych receptorowych kinaz tyrozynowych”

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności nowoczesnej terapii leczniczej dla pacjentów onkologicznych.

 

Wartość projektu: 3 627 490,00 PLN

Wartość dofinansowania:  2 108 031,50 PLN

Okres realizacji projektu : 2016.08.01 – 2020.07.31

 

Program INNOMED 

 

Tytuł projektu „Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnego przeciwnowotworowego produktu hamującego biosyntezę androgenów„

Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie:

VIPHARM S.A. – Lider

Instytut Farmaceutyczny – Partner

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności nowoczesnej terapii leczniczej dla pacjentów onkologicznych.

 

Wartość projektu: 6 667 270,00 PLN

Wartość dofinansowania:  3  784 975,50 PLN

Okres realizacji projektu : 2014.01.01 – 2018.12.31

                                                                                                                                                                   

 

 

Program Badań Stosowanych

Tytuł projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania leku stosowanego w leczeniu bólu neuropatycznego”            

 

Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie:

VIPHARM S.A. – Lider

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków – Partner

 

Projekt dotyczy  opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania produktu leczniczego stosowanego w  leczeniu bólu neuropatycznego  oraz wdrożenie go do produkcji.

 

Wartość projektu: 3 295 849,00 PLN

Wartość dofinansowania:  2 098 764,00 PLN

Okres realizacji projektu : 2014.06.01 – 2017.05.31

 

            

 


 

 

VIPHARM S.A.  zakończyła i zrealizowała projekty badawcze w ramach programów:

 

INNOTECH – „Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnego produktu leczniczego z grupy leków przeciwpsychotycznych”,

 

POIG Działanie 1.3: „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania leku przeciwnowotworowego z grupy inhibitorów kinazy tyrozynowej”

               

 

 

 

Pl1 En1